Yaşlıya Psikolojik Yaklaşım

Ana Sayfa > Yaşlı Bakımı

Yaşlıya Psikolojik Yaklaşım

Yaşlı bireyler hem psikolojik hem de organik özellikleri gereği desteğe ihtiyaç duyarlar. Problemlerin en aza indirilmesi için bakım yapan kişinin, deontolojik kurallara uyması ve hasta yakınları ile sürekli işbirliği içerisinde olması gerekir. Yaşlı bireylerin, kendileriyle birlikte olan ve bakım veren kişilerle ilişkileri çok önemlidir. Yaşlılar, bakım veren kişilerle, özellikle güven duygusu konusunda sıkıntı yaşarlar. Çünkü kendi bakımının yapılıp yapılamayacağı hakkında edişe yaşarlar. Bakım veren kişi ile yaşlı arasındaki ilişkinin gelişmesinde ilk dönemlerde yaşlının ailesinden olan üçüncü bir kişiye gereksinim duyulur. Zaman içinde yaşlı bireyle bakım veren kişi arasında bağlılığın ilerlemesi ve güven duygusunun oluşmasıyla aradaki birçok sorun çözülür. Yaşlı bireylere psikolojik yaklaşım ilkelerini şöyle sıralayabiliriz.

 · Hasta ve yaşlı hakları yönetmeliği hakkında bilgi edinip değişen ve gelişen bilgiler takip edilmeli.

· Yaşlı bireye kendini tanıtıp, uygun ve samimi dille hitap edilmeli.

· Yaşlı bireyin tüm sorunları belirlenmeli, belirlenen sorunlarda öncelikler ve hedefler saptanmalı.

· Yaşlının varlığının önemi ortaya konmalı, önemli biri olduğu hissettirilmeli.

· Açık, sade ve anlaşılır bir dille iletişim kurulmalı.

· Yaşlılık süreci hakkında doğru bilgilendirilmeli.

· Yaşlı bireyin sorunları hakkında, kendisini endişelendirmeden, gerekli açıklamalar yapılmalı.

· Yaşlı birey, problem çözmede motive etmeli ve cesaretlendirilmeli

· Potansiyellerini keşfetmesine destek verilmeli ve becerileri artırılmalı.

· Çevresiyle ve ailesiyle ilişkileri artırılmalı.

· Değişen durumlara uyum sağlamasına yardımcı olunmalı.

· Psikolojik destek verirken hasta zaman zaman yakınları ile olumlu olumsuz tartışmalar yaşayabilir. Böyle durumlarda konuya müdahale etmeden sabırla dinlemeli.

· Psikolojik sorunların zamanında tespit edilmesi rahatsızlığın tehlikeli boyutlara ulaşmasını önleyecektir. Yaşlılarda birçok sağlık sorunlarının bir arada olması her bir sorunun ayrı ayrı ele alınmasıyla hastanın psikolojisini olumsuz etkileyecektir.

· Yaşlı birey için ev, hastane veya sosyal hizmet mekânında sağlıklı, sevdiği, ihtiyaç duyduğu, eşyalarla donatılmış bir yer düzenlenmelidir. Kendisine refakat eden kişi, bilgili ve yardımsever olmalı ayrıca yaşlının benimsediği, sevdiği biri olmalıdır. Hastanın yaşını, hastalıkla ilgili özelliklerini, eğitim durumunu, beslenme alışkanlıklarını, dini inançlarını, sosyal ilişkilerini bilmek psikolojik destek için kolaylık sağlar.

· İyi bir dinleyici olmalı, dinlerken yaşlı yargılanmaz (sen zaten böylesin, sen cimrisin gibi)

· Yaşlı birey demans ve bilinç bulanıklığından dolayı, uzun süre yalnız bırakılmamalı, bulmaca çözmesi veya kültür durumuna göre benzeri uğraşlar önerilir.

· Yaşlı bireyin analitik düşünce gücü geliştirilmeli. Örneğin bunun için okuduğu bir kitabı yorumlaması istenebilir.

· Hem fizyolojik hem de psikolojik yönden olumlu desteklenebilmesi için, durumuna uygun spor veya hafif egzersizler önerilir.

· Özellikle depresyon durumlarında dramatik yayın, film ve haberlerden uzak durmaları sağlanır.

· Yaş grubuna ve uğraşılarına uygun dernek veya kulüplere üye olması konusunda önerilerde bulunulur.

· Yeterli tıbbi destek sağlanır.